#
#
slaajd
NATURA, SZTUKA, PIĘKNO

slajder1
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
warsztaty ekologiczne na terenie MOB
SLAJD NR 3
NARODOWA KOLEKCJA
ŻURAWEK 
Aktualności / CITES
24.02.2020
Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu przy współpracy z Areną Zabrze przygotowuje kolejne wydarzenie edukacyjne. Tym razem prelekcja pt. "CITES - czyli jak legalnie przywieźć pamiatkę przyrodniczą z zagranicy?" przybliży uczniom zabrzańskich szkół tematykę ochrony bioróżnorodności przyrodniczej z zastosowaniem konwencji waszyngtońskiej!