#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / KONKURS FILMOWY
14.08.2019
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie organizowanym przez Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu. Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego amatorskiego filmu o walorach przyrodniczych i krajobrazowych MOB w Zabrzu.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w regulaminie konkursu i ... wizyty w zabrzańskim Ogrodzie :)

1. Regulamin konkursu
2. Karta zgłoszenia
3. Zgoda uczestnika dorosłego
4. Zgoda rodzica na udział dziecka