#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Fauna
W tym miejscu chcieliśmy podzielić się z Państwem informacjami o tym, co oprócz roślin można jeszcze zobaczyć w naszym Ogrodzie. Znajdziecie tu zwierzęta, które zamieszkują to urozmaicone środowisko. Jest ich znacznie mniej  (tych widocznych "gołym" okiem) niż roślin będących główna atrakcją i podmiotem Ogrodu, jednak też mogą okazać się bardzo interesujące. Mamy nadzieję, że nasza praca przyniesie Państwu przyjemność i odrobinę wiedzy.

Zestawienia:

B

D

G

J

K

L

M

P

R
 

S

T

W

Z


 
UWAGA: Korzystanie z wszelkich grafik, fotografii,  prezentacji, plików multimedialnych dozwolone
tylko do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Korzystanie w innych celach tylko za zgodą
Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu lub innych właściecieli praw autorskich.

NOTICE: All graphics, photos,  presentations,  multimedia files are allowed only for private and
non-commercial use. Using in other purposes only with agreement
Botanical Garden of City Zabrze or other copyright owners.