#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
oferta zajęć przyrodniczych
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach przyrodniczych. Przygotowaliśmy dla Państwa na nowy rok szkolny kolejne tematy.

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu powstało w 2009 roku. Jest ono jednostką zajmującą się szeroko pojętą edukacją w oparciu o zróżnicowane formy podnoszenia wiedzy i świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 
Zadaniem Centrum jest organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kształcenia ekologicznego, współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji, warsztatów oraz tworzenie i rozwijanie systemu informacji w zakresie ekologii, ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Centrum Edukacji Ekologicznej korzystając z doświadczeń i wiedzy kompetentnej kadry od września 2010 r. prowadzi warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzone są one głównie na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego a także w innych współpracujących placówkach.

Główne cele edukacyjne zajęć:
- Prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z uwzględnieniem problematyki rozwoju zrównoważonego.
- Rozwijanie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży.
- Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno świata poprzez różne formy zajęć naukowych, psychologicznych.
- Analizowanie i poszukiwanie rozwiązań lokalnych i globalnych problemów przyrody i środowiska.
- Poznanie przez uczniów środowiska przyrodniczego Zabrza i najbliższej okolicy.
- Pomoc w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przyrody, biologii, geografii w zakresie prowadzenia przez uczniów działalności badawczej, ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych.
- Uzupełnienie i wzbogacenie działalności edukacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej szkół.

Oferta zajęć przyrodniczych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu >>> pobierz
Oferta wykładów dla dorosłych >>> pobierz
Karta zgłoszeniowa >>> pobierz


Ważne informacje:
1) Koszt warsztatu:
 grupy spoza Zabrza - 80,00 zł za 45 minut ( tj. 80,00 zł, 160,00 zł lub 240,00 zł  w zależności od czasu trwania zajęć)
 uczniowie z Zabrza – zajęcia bezpłatne. Odpłatność jedynie za wstęp do Miejskiego Ogrodu Botanicznego ( bilet grupowy  powyżej 10 osób – 0,50 zł od osoby)
2) Informujemy, że zajęcia organizowane są dla grup niewiększych niż 25 osób. Każda większa liczba musi być wcześniej zgłoszona i zatwierdzona przez Centrum Edukacji Ekologicznej.
3) Karta zgłoszeniowa powinna być wysłana nie później niż 5 dni przed datą proponowanego przez szkołę warsztatu.
4) Za zajęcia "Cechy charakterystyczne różnych grup zwierząt. Przystosowania do środowiska życia" należy uiścić opłatę za bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem w kasie ZOO w Chorzowie. Dojazd we własnym zakresie.
5) Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych zajęć może zostać upubliczniona na stronie internetowej Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu  w celach promocyjnych CEE.
6) Istnieje możliwość rozpoczęcia warsztatów we wcześniejszych godzinach niż otwarcie Ogrodu po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu
7) Ze względu na bezpieczeństwo podczas warsztatów „ Z życia pszczół” prosimy o rozeznanie wśród uczestników, kto ma alergię (jest uczulony) na ukąszenia owadów oraz produkty pszczele.
8) W przypadku długotrwałej słoty istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w placówce oświatowej.