Ścieżka edukacyjna

15 czerwca w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu uroczyście otwarliśmy nową ścieżkę edukacyjną!

Na ścieżce umieściliśmy ponad 60 opisowych tablic informacyjno-edukacyjnych, w tym 7 tablic obrotowych interaktywnych i 3 gry dla dzieci, oraz ponad 3 tys. tabliczek informacyjnych z nazwami roślin. Na trasie ścieżki uwzględniliśmy także elementy małej architektury z zamieszczonymi tablicami, które są pomocne przy poszerzaniu wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Całość ścieżki przedstawiona jest na planie ogrodu, który umieściliśmy na dużej tablicy przy wejściu głównym do MOB oraz na ulotkach rozdawanych w kasie. Plan Ogrodu można pobrać:

Plan Ogrodu >>> pobierz

Trasa ścieżki przebiega w każdej części Ogrodu, dzięki czemu zwiedzający Goście mają możliwość zapoznania się z różnorodnością przyrodniczą oraz odrębnymi siedliskami terenu. Ponieważ obszar MOB obejmuje ponad 6 ha, wędrując ścieżką można wspomagać się drogowskazami kierunkowymi z małymi mapami informującymi o przebiegu ścieżki i obecnym położeniu zwiedzającego. Wszystkie tablice naszej ścieżki oznaczone są kolorowymi kropkami w ulotce i na planie przy wejściu głównym.
Informacje zawarte na tablicach są bogatym źródłem wiedzy, dzięki czemu wykorzystujemy je podczas zajęć prowadzonych przez edukatorów Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy MOB w ramach organizowanych gier terenowych. Dzieci wypełniając karty pracy uczą się, oraz rozwijają wiele umiejętności np. posługiwania się planem, czytania ze zrozumieniem czy współpracy w grupie.

Zachęcamy wszystkich naszych Gości do korzystania z tablic. Dzisiaj proponujemy trasę oznaczoną kolorem żółtym związaną z życiem zwierząt:

 1. Naszą przygodę zaczynamy w północnej części botanika za Ogrodem Pięciu Świec. Stoją tam dwie tablice poświęcone owadom pożytecznym i „szkodnikom”. Dowiecie się z nich jak odróżnić bzyga od pszczoły i trzmiela oraz co robi ciekawego przekrasek.
   
 2. Kierując się na południe ścieżką przy kalinach dojdziecie do ogrodowego ula, przy którym możecie wyczytać z tablicy jak żyje pszczela rodzina, w jaki sposób powstaje miód, jak odróżnić trutnia od robotnicy?
   
 3. Przy płocie po drugiej stronie łąki z ulem mieści się tablica interaktywna dotycząca zwierząt leśnych, pospolicie żyjących w polskich lasach. Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci i dorosłych, którzy zweryfikują prawidłowe rozpoznanie zwierzęcia, a może dowiedzą się kilku ciekawostek. Czy już wiecie, jakie zwierzę leśne suszy grzyby na gałęziach drzew?
   
 4. Idąc dalej na południe, wzdłuż rosarium dojdziecie do skrzyżowania dróg, przy którym skręćcie w prawo w kierunku zachodnim wzdłuż płotu. Mieści się tutaj tablica o ptakach naszego Ogrodu. Pomoże Wam ona rozpoznać pospolite gatunki i poda informacje o nich. Z pewnością przyda się w czasie tej podróży lornetka, dzięki której być może będziecie mogli wyśledzić zaprezentowane na tablicy ptaki.
   
 5. Podążając dalej w kierunku zachodnim dojdziecie do największego naszego stawu, przy którym od strony południowej i zachodniej stoją tablice dotyczące zwierząt wodnych. Z pewnością dla wielu osób zaskoczeniem będzie, że żyją tutaj nie tylko karasie, żaby i kaczki krzyżówki.
   
 6. Wracając w kierunku placu zabaw, idąc ścieżką przy paprociach i parzydłach leśnych dojdziecie do grupy tablic tematycznie związanych z budkami lęgowymi. Można się z nich dowiedzieć jak je konstruować, dla jakich gatunków są przeznaczone, oraz jak je prawidłowo wieszać. Zupełnie inne są budki dla nietoperzy, bez charakterystycznego dla budek otworu. Czy wiesz, którędy dostają się te ssaki do swojego domu? Sprawdź to w naszym Ogrodzie.

   

Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas trasa dostarczy Wam wiele radości i wiedzy, a także zachęci do powrotu do kolejnych ścieżek, które zaproponujemy już niebawem.

Projekt budowy ścieżki dofinansowano z WFOŚiGW w Katowicach, z zakresu Edukacji Ekologicznej.

Zadanie EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych.

Wartość projektu 110.895,04 zł; Środki WFOŚiGW 75.770,00 zł

Zobacz co dzieje się u nas

Zobacz wszystkie aktualności

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60.
41-800 Zabrze
Tel. 32 2713033
E-mail: ogrod@mob.zabrze.pl

NIP 648-20-92-445
REGON 273527017

>> mapa strony 
>> deklaracja dostępności