Partnerzy

Firma Green Homes jest fabryką ekologicznych domów z prefabrykatu drewnianego. Nasze domy ze względu na użycie materiałów biodegradowalnych jak drewno i jego pochodne mają bardzo pozytywny wpływ na środowisko i samopoczucie ich mieszkańców. Domy Green Homes spełniają wysokie normy energooszczędności co w połączeniu z naszymi nowoczesnymi rodzajami ogrzewania wpływa korzystnie na klimat.

Opiekujemy się naszymi Klientami kompleksowo począwszy od projektu i uzyskania pozwolenia na budowę aż do budowy ich wymarzonego domu.

https://greenhomes.pl/

Sklep Świat Kwiatów jest częścią grupy Świat Kwiatów, zajmującej się wszelkimi aspektami ogrodnictwa, uprawy i pielęgnacji roślin, również w rolnictwie, zahaczając także o budownictwo i ochronę przyrody. Od wielu lat na łamach naszego portalu, a także w ramach rozwiniętej społeczności, staramy się służyć pomocą zarówno początkującym ogrodnikom, jak również tym bardziej doświadczonym. Setki artykułów, tysiące porad, dziesiątki tysięcy pytań i odpowiedzi odwiedzających, a także ogromna baza zdjęć i zidentyfikowanych roślin to niewielka część naszej działalności, w ramach której funkcjonuje również nasz sklep.

https://www.swiatkwiatow.pl/

https://sklep.swiatkwiatow.pl/

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Katowicach to jedna z największych w Polsce publiczna placówka doskonalenia nauczycieli, prowadzona przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Ośrodek skupia grupę ekspertów i trenerów z zakresu m.in.: zarządzania oświatą, dydaktyki przedmiotowej, języków obcych, edukacji zawodowej i ustawicznej,  bibliotekoznawstwa, edukacji regionalnej i kulturowej, kompetencji społecznych, pedagogiki specjalnej, technologii informacyjno-komunikacyjnych, wychowania− profilaktyki-edukacji zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkół.

Ośrodek zaprasza  m.in. na: kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty dla nauczycieli różnych przedmiotów i różnych typów szkół, konferencje, seminaria, konsultacje zbiorowe i indywidualne dla nauczycieli, spotkania sieci przedmiotowych.

RODN „WOM” w Katowicach wydaje kwartalnik „Forum Nauczycieli”.

Oferuje współpracę w ramach Programu kompleksowego wsparcia szkół i placówek.

https://www.womkat.edu.pl/

Program Aktywne Zabrze został stworzony przez nauczycieli wychowania fizycznego miasta Zabrze oraz członków Grodzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Zabrzu.
Program Aktywne Zabrze to cykl imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców  miasta Zabrze w różnych dyscyplinach sportowych oraz cykl imprez sportowo – rekreacyjnych (zawody sportowe, pikniki, rajdy rowerowe)  przeznaczonych zarówno dla mieszkańców Zabrza jak i województwa śląskiego.
Imprezy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Zabrza są zaplanowane w następujących dyscyplinach:
aerial joga, bieganie, fitness, maraton fitness, kolarstwo MTB, kolarstwo szosowe, nordic walking, rolki, spinning, tenis ziemny, wspinaczka halowa, badminton, aquafitness, joga, snowboard, szachy, taniec oraz imprezy dla najmłodszych (judo, balet).
Na wszystkich imprezach staramy się przybliżyć młodym ludziom daną dyscyplinę sportową, nauczyć ich podstaw dyscypliny oraz zaszczepić w nich chęć uczestnictwa w następnej imprezie w tej lub innej dyscyplinie.
Aktualny harmonogram w linku poniżej.

http://aktywnezabrze.gigant.superhosting.pl/

Centrum Organizacji Pozarządowych jest miejscem spotkań lokalnych stowarzyszeń, fundacji  i innych inicjatyw obywatelskich. Służy ono zabrzańskim organizacjom wsparciem i wszechstronną pomocą na każdym etapie ich działalności. Kompleksowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych praktyków, indywidualne doradztwo, wymiana doświadczeń, a także możliwość użyczenia sal konferencyjnych i zaplecza techniczno-biurowego – wszystko to czeka na organizacje  w COP w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4.
  Zabrzańskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest także organizatorem szeregu wydarzeń kulturalnych o charakterze miejskim : Festiwalu Kwiatów, Dni Papieskich, Operacji Meta, Urodzin Janoscha  oraz Finału Konkursu Zielone Zabrze

http://www.mal.zabrze.pl/

10 stycznia 2018 roku Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu i Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury – Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej podpisały porozumienie o  współpracy. W ramach wzajemnych relacji MOB m.in. udostępni studentom teren do projektowania przestrzeni publicznej, umożliwi prowadzenie warsztatów, praktyk, staży studenckich i będzie promować powstałe projekty. Dzięki wspólnym kontaktom Pracownicy Politechniki będą mogli wykonywać prace naukowo-badawcze z wykorzystaniem terenu Ogrodu oraz dokonywać analiz, ekspertyz oraz opinii z zakresu architektoniczno-budowlanego dla potrzeb MOB.
https://www.polsl.pl/wydzialy/rar/Strony/Witamy.aspx

Progress Fitness, to miejsce dla osób, które chcą w miłej atmosferze aktywnie wykorzystać wolny czas. Pomożemy Ci uzyskać sprawność fizyczną, sylwetkę o której marzysz oraz dobre samopoczucie.
Profesjonalny sprzęt zapewni bezpieczeństwo oraz różnorodność zajęć, dzięki czemu zajęcia nigdy się nie znudzą! Nasi instruktorzy stale podnoszą swoje kwalifikacje oraz uczestniczą w konwencjach i szkoleniach aby wprowadzać do zajęć nowości rynku Fitness i Aqua Fitness.
Progress Fitness został stworzony z myślą o wszystkich, dlatego proponujemy szeroki wachlarz zajęć dostosowanych do poziomu umiejętności i preferencji ćwiczącego. Aqua Fitness, to Progress jest doskonałym miejscem na rozpoczęcie fitnessowej przygody! To doskonała i bezpieczna alternatywa dla osób w każdym wieku również dla kobiet w ciąży i ludzi starszych. Aqua Fitness jest świetnym rozwiązaniem w przypadku jakichkolwiek przeciwskazań do ćwiczeń na sali.

Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji powstal w 2013 roku, w ramach projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Klaster jest oparty na współpracy podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki, kultury i rekreacji (w tym instytucji kultury, muzeów, stowarzyszeń), przy współpracy branż usług okołoturystycznych, doradczych, firm działających w obszarze eventów, promocji i marketingu a także strefy B+R, instytucji otoczenia biznesu i uczelni wyższych. Współpraca ta opiera się na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych członków Klastra.

http://www.slaskiklaster.pl/

Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Sosnowej 5, istnieje od 2003 roku jako Związek Stowarzyszeń. Instytucja ta ma formułę otwartą dla samorządów, stowarzyszeń i instytucji naukowych.  Jego misją jest działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, poprzez uprawę na swoim terenie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz ich przenoszenie z warunków uprawy do właściwych im siedlisk, zachowanie cennych, a zanikających upraw polnych i łąkowych oraz starych odmian drzew owocowych. Nie bez znaczenia jest działalność polegająca na prowadzeniu edukacji przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.Śląski Ogród Botaniczny jest również instytucją prowadzącą badania naukowe we współpracy m.in. z Polską Akademią Nauk i uczelniami wyższymi oraz innymi ogrodami botanicznymi. Przy Ogrodzie usytuowana jest także zamiejscowa Pracownia Struktury Roślin powołana przez Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. W Ogrodzie organizowane są sympozja naukowe zarówno regionalne, krajowe, jak i międzynarodowe.

www.obmikolow.robia.pl

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

26 czerwca 1969 roku powołano do życia Instytut Biologii, który stał się zalążkiem obecnego Wydziału. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Biologii był doc. Przemysław Trojan. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska powstał 16 sierpnia 1973 roku. Jego strukturę tworzyły trzy Instytuty:
Botaniki, Zoologii oraz Biochemii i Mikrobiologii (później: Biologii Molekularnej), a także Zakład Geografii. W 1981 roku w miejsce instytutów utworzono 13 katedr. W strukturze Wydziału funkcjonują ponadto dwie pracownie: Pracownia Technik Mikroskopowych i Pracownia Dydaktyki Biologii.
Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinach: biologia, biotechnologia i ochrona środowiska, oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia. W ocenie jakości badań Wydział posiada kategorię A. W kadencji 2016–2020 funkcję dziekana Wydziału pełni prof. Zofia Piotrowska-Seget. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale kształcono w trybie stacjonarnym 697 studentów. Pomieszczenia Wydziału mieszczą się w dwóch budynkach w Katowicach: przy ulicy Jagiellońskiej i przy ulicy Bankowej 9. Od 2002 roku Wydział dysponuje także pomieszczeniami znajdującym się w Chorzowie, gdzie zostały umiejscowione Pracownia Dokumentacji Botanicznej z Herbarium oraz bank genów roślin.

Zobacz co dzieje się u nas

Zobacz wszystkie aktualności

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60.
41-800 Zabrze
Tel. 32 2713033
E-mail: ogrod@mob.zabrze.pl

NIP 648-20-92-445
REGON 273527017

>> mapa strony 
>> deklaracja dostępności