Narodowa Kolekcja Żurawek

Kolekcja Narodowa jest to najbogatsza, odpowiednio udokumentowana, wzorcowo oznaczona i prowadzona przez specjalistów systematyczna kolekcja roślinna. Taką kolekcją stanowi nasz zbiór roślin z rodzaju Heuchera. Idea Kolekcji Narodowych zrodziła się w Wielkiej Brytanii w 1983 roku. Pierwsze polskie Kolekcje Narodowe zostały zatwierdzone jesienią 2007 roku.

Posiadanie Kolekcji Narodowej stanowi wyróżnienie dla właściciela i świadczy o wyjątkowości jego zbiorów w skali kraju. Posiadacze takich kolekcji mają prawo posługiwania się logiem Kolekcji Narodowych.

Więcej o Kolekcjach Narodowych: http://ptob.sggw.pl/kolekcje/index.htm

Druk broszury edukacyjnej o Narodowej Kolekcji Żurawek w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

W ramach zadania (projektu) Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, będąc od 2019 roku właścicielem Narodowej Kolekcji Żurawek, zostanie wydrukowanych 10 000 sztuk broszur informacyjnych, w której zostaną przedstawione najważniejsze informacje o żurawkach, historia kolekcji, fakty ekologiczne, wskazówki prawidłowej uprawy i ciekawostki wraz z częścią weryfikującą wiedzę pozyskaną po lekturze broszury dla dorosłych i dla dzieci.

Warto podkreślić, że jest to jedyna kolekcja narodowa w województwie śląskim. Kolekcje narodowe to najbogatsze, odpowiednio udokumentowane, dobrze oznaczone i prowadzone przez specjalistów systematyczne zbiory różnych taksonów (grup) roślin. Zbiór roślin w randze kolekcji jest wizytówką ogrodu, podnosi jego prestiż i służy również jako znakomity materiał do edukacji botanicznej. Ma także zmierzać do ochrony i zachowania rzadkich i ginących taksonów, jak i starych, zapomnianych odmian ozdobnych i użytkowych. Posiadanie Kolekcji Narodowej stanowi wyróżnienie dla właściciela i świadczy o wyjątkowości jego zbiorów w skali kraju.

Projekt zakłada edukację zarówno dorosłych jak i dzieci w zakresie znajomości żurawek, ich odpowiedniej hodowli, rozmnażania i zastosowania w celach zdrowotnych. Aktualnie byliny te są grupą roślin cieszącą się rosnącą popularnością wśród działkowców i właścicieli ogrodów z uwagi na walory estetyczne i łatwość uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Należy również podkreślić, że żurawki są zaliczane do roślin nektarodajnych, przez co są chętnie odwiedzane przez owady zapylające.

Więcej informacji na stronie: https://mob.zabrze.pl/narodowa-kolekcja-zurawek/

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości społecznej o istnieniu Narodowej Kolekcji Żurawek na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.

Projekt dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z zakresu Edukacji Ekologicznej.

Zadanie: EE 5.2. Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Wartość projektu: 6 700, 00 zł; środki WFOŚiGW w Katowicach: 5 360,00 zł

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60.
41-800 Zabrze
Tel. 32 2713033
E-mail: ogrod@mob.zabrze.pl

NIP 648-20-92-445
REGON 273527017

>> mapa strony 
>> deklaracja dostępności