Historia

Gatunek Heuchera americana, rodzaj Heuchera, rodzina Saxifragaceae czyli skalnicowate.

Tak Linneusz sklasyfikował w 1753 roku okazy roślin przywiezione z Ameryki Północnej. Dziś wiemy, że rodzaj Heuchera występuje wyłącznie tam i liczy 43 gatunki. Nazwa polska „żurawka” została nadana w XIX w.

Żurawki to bardzo ciekawe rośliny, którymi zajmowało się wielu znamienitych botaników jak C.O. Rosendahl, E.F. Wells czy Ch. Oliver.

Choć występują tylko w górzystych obszarach wzdłuż wybrzeży Ameryki Północnej ich przodek Tiarella pochodzi z Azji i przywędrował wiele milionów lat temu przez Cieśninę Beringa, gdy poziom wód był niski. Badania genetyczne sugerują, że pierwszym gatunkiem w rodzaju była Heuchera glabra o drobniutkich, nieco gwiazdkowatych kwiatach, jakie występują u tiareli. Następujące po sobie zlodowacenia i ocieplenia przesuwały rośliny wzdłuż łańcuchów górskich coraz dalej na południe sprzyjając ich ewolucji, zróżnicowaniu gatunkowemu, przystosowaniu do nowych siedlisk. W rezultacie na wybrzeżu wschodnim rosną takie gatunki jak np. Heuchera americana, Heuchera villosa, czasem określane „leśnymi”, które dają dobrą podstawę do krzyżówek ogrodowych. A na wybrzeżu zachodnim, w wysokich młodych górach ciągnących się od Alaski po Meksyk, jest wiele gatunków tzw. endemicznych o bardzo małym, ale zróżnicowanym co do warunków środowiskowych zasięgu występowania. Heuchera richardsonii znosi mrozy i krótkie alaskańskie lata. Gatunki skalne krótko ale intensywnie kwitnące, takie jak Heuchera micrantha czy Heuchera sanguinea z gorących suchych miejsc na południu, również stanowią bazę krzyżówek ogrodniczych.

Gatunki żurawek „na oko” są do siebie podobne. Rozróżnia się je porównując subtelne cechy budowy kwiatów. Bardziej miarodajne są badania na poziomie genetycznym. W oparciu o gatunki żurawek prowadzone są badania pokrewieństwa królestwie roślin (D. Soltis, R. Folk i in.).

Zobacz co dzieje się u nas

Zobacz wszystkie aktualności

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60.
41-800 Zabrze
Tel. 32 2713033
E-mail: ogrod@mob.zabrze.pl

NIP 648-20-92-445
REGON 273527017

>> mapa strony 
>> deklaracja dostępności