Wolontariat

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia niesie pomoc innym, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Wolontariuszem może zostać każdy, jeśli tylko ma chęć do zaangażowania się w różnego typu inicjatywy. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych, by mogły podjąć wolontariat. Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj wolontariatu będzie odpowiedni dla każdej osoby.

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz zostać wolontariuszem w naszym Ogrodzie spróbuj skorzystać z naszych pytań pomocniczych:

• Czy łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi? Wolisz pracować z dziećmi, osobami starszymi czy może z rówieśnikami? Masz łatwość w nawiązywaniu nowych znajomości?

• Co chciałbyś robić jako wolontariusz? Czy chcesz opiekować się dziećmi, pomagać w organizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych, pomagać w pracach ogrodowych? A może wolisz projektować ulotki?

• Jak dużo czasu możesz poświęcić na wolontariat? Interesuje Cię wolontariat długoterminowy (mogący trwać nawet do kilku miesięcy) czy raczej wolontariat krótkoterminowy (tzw. wolontariat akcyjny)?

• Jakie masz umiejętności? Posiadasz jakieś talenty, predyspozycje i zainteresowania, które mógłbyś wykorzystać i rozwijać pełniąc wolontariat? Czy dobrze znasz się na komputerach, znasz dobrze jakiś program? Jesteś cierpliwy? Potrafisz rysować lub tańczyć? Każdą umiejętność można połączyć z wolontariatem!

• Czego chcesz się nauczyć? Pamiętaj, że wolontariat to nie tylko pomoc, to także nauka dla Ciebie! Chcesz pozyskać wiedzę z jakiejś konkretnej dziedziny? Wolontariat to bardzo dobra okazja do zdobycia doświadczenia w różnych aspektach życia!

Umowa wolontaryjna >>> POBIERZ

Informator dla wolontariusza >> POBIERZ

W roku 2019 nawiązaliśmy współpracę na zasadzie wolontariatu z dwiema szkołami i kilkudziesięcioma wolontariuszami, którzy wykonywali proste prace ogrodnicze oraz wspierali ogrodowe imprezy plenerowe.

Gry i zabawy prowadzone podczas Dnia Dziecka przez wolontariuszy Szkoły Podstawowej nr 7 z Zabrza
Jesienne prace w Ogrodzie prowadzili uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu
Gry dydaktyczne prowadzone podczas imprezy “Ogród nocą” przez wolontariuszy
SP7 z Zabrza

Zobacz co dzieje się u nas

Zobacz wszystkie aktualności

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60.
41-800 Zabrze
Tel. 32 2713033
E-mail: ogrod@mob.zabrze.pl

NIP 648-20-92-445
REGON 273527017

>> mapa strony 
>> deklaracja dostępności