KONFERENCJA

Projekt “Natural(nie) w Zabrzu” został doceniony również poza Zabrzem! Współpracując z Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną koordynatorki projektu: Anna Foltyn-Simka, Anna Koenigshaus, Sylwia Kot i Katarzyna Krulicka podzieliły się ekodoświadczeniami podczas międzynarodowej konferencji naukowej “Edukacyjne projekty działań proekologicznych” w Bratysławie w ramach Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu Spotkanie było bardzo owocne i pełne nowych […]

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

My też będziemy 🙂 Link do zapisów: https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=396284

KONFERENCJE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Za nami bardzo ciekawe spotkania z nauczycielami zabrzańskich szkół. Mamy nadzieję, że wyciągnięte wnioski pomogą Państwu w zajęciach z dziećmi i pozwolą zmieniać codzienne nawyki z korzyścią dla przyrody, a tym samym dla nas 🙂

EKOSESJA “JAK ŻYĆ, ŻEBY PRZEŻYĆ?!”

16 września wystartował innowacyjny projekt ekologiczny Natura(lnie) w Zabrzu, objęty patronatem Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki – Szulik, który ma wzmacniać nie tylko świadomość ekologiczną młodych mieszkańców miasta, ale również budować mocne relacje międzypokoleniowe. Według inicjatorek projektu – Sylwii Kot (MOB w Zabrzu), Anny Foltyn-Simki (IV LO im. M. Reja w Zabrzu), Anny Koenigshaus (IV […]