22 maja, 2020

Zasady zwiedzania Miejskiego ogrodu Botanicznego w Zabrzu w warunkach epidemii.

Aneks do Regulaminu Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

Obowiązuje od 22 maja 2020 r. do odwołania

§1

Podczas pobytu na terenie Ogrodu należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących w kraju  wytycznych na czas pandemii, przestrzegać Regulaminu Miejskiego Ogrodu Botanicznego oraz wszelkich zaleceń pracowników Ogrodu.

§2

Do Ogrodu nie mają wstępu osoby podlegające kwarantannie lub chore na COVID-19.

§3

Z uwagi na wytyczne dotyczące zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy zwiedzającymi oraz powierzchnię udostępnioną do zwiedzania, ustala się limit 150 osób mogących przebywać na terenie Ogrodu w jednym czasie.

§4

Osoby przebywające na terenie Ogrodu obowiązane są w szczególności do:

– zakrywania nosa i ust maseczką ochronną;

– zachowania 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi;

– dezynfekowania rąk przed wejściem do Ogrodu;

– zachowania ścisłych zasad sanitarnych w toaletach.

(Toalety publiczne znajdujące się na terenie Ogrodu są odkażane dwa razy dziennie. Osoby korzystające z toalet mają obowiązek noszenia maseczek).

§5

Plac zabaw, szklarnie oraz elementy małej architektury są wyłączone z użytku.

§6

Osoby nie przestrzegające Regulaminu Miejskiego Ogrodu Botanicznego oraz ww. zaleceń będą proszone o opuszczenie z Ogrodu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu.

Zobacz co dzieje się u nas

Zobacz wszystkie aktualności

Nie tylko pszczoły zapylają kwiaty!

Według Greenpeace Polska:  „Co trzecia łyżka pokarmu, który spożywamy, zależy od aktywności owadów zapylających. To owadom zapylającym zawdzięczamy: warzywa np. pomidory czy cukinia, owoce takie jak jabłka, orzechy 

Czytaj więcej »

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60.
41-800 Zabrze
Tel. 32 2713033
E-mail: ogrod@mob.zabrze.pl

NIP 648-20-92-445
REGON 273527017